Bây giờ là: 11:46 ICT Thứ sáu, 03/04/2020

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUÀI CANG

Chào mừng bạn đến với web trường TH số 2 Quài Cang
DANH SÁCH CBGV-NV

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Ngô Quang Đức 12/9/1977 0982341659 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Kim Huệ 21/2/1971 0977258439 TPT Đội
3 Lò Văn Cương 08/02/1981 TP CM khối 3,4,5
4 Nguyễn Văn Túy 02/02/1964 Giáo viên
5 Trần Thị Như Hoa 6/4/1976 01687120269 Tổ trưởng CM Khối 1,2
6 Nguyễn Thị Thu Trang 20/8/1980 Giáo Viên
7 Lò Văn Điệp 12/8/1990 0943253136 Nhân viên thư viện
8 Khổng Ngọc Tuyển 09/11/1986 0946069585 Giáo Viên
9 Cao Thị Sim 18/07/1983 TP tổ VP
10 Dư Vương Anh 04/11/1984 0766289896 Giáo viên
11 Cà Thị Thư 9/2/1991 Y Tế trường học
12 Tòng Văn Phúc 28/8/1990 0943407558 TT văn phòng
13 Lò Thị Hiền 15/04/1989 0989849790 Tôt trưởng CM khối 3,4,5
14 Lò Văn Hợp 01/01/1983 01216079305 CTCĐ
15 Triệu Thị Lai 21/7/1974 01698396521 TP CM khối 1,2
16 Lò Thị Doan 12/08/1988 01695625854 Giáo viên
17 Lò Văn Dung 22/06/1981 0782412720 Giáo viên

   1   

Tổng cộng có 17 giáo viên thuộc 3 tổ
 

Tin mới

Giải trí


Danh mục tài nguyên:

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Thành phần khác...

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com